تبلیغات
مقالات دینی - رسول اكرم (ص) : دنیای مذموم ، دنیای خودپسندی و هوا پرستی است
مقالات دینی
یا صاحب الزمان آماده ایم
دُوَل جمع دولة است، یعنى چیزى كه دست به دست مى‌گردد. طبیعت مظاهر دنیوى این است كه در حال تغییر و تحول است، نباید خیال كنیم آنچه كه از مال و جاه و امكانات و صحت و عافیت در دست مااست تا پایان عمر باقى مى‌ماند، اینطور نیست، چه بسا از ما گرفته مى‌شود. مراد از دنیا كه مى‌فرماید: هركه امیدش را از آن قطع كند خیال خود را راحت كرده، دنیاى مذموم است؛ یعنى آن چیزى كه انسان براى خود و هواى خود مى‌طلبد، نه معالى امور و خیرات اخروى و نه آن چیزهایى كه انسان براى وظیفه باید به دست آورد و نه عمران و ساختن عالم، اینها مراد نیستنوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 خرداد 1391 توسط سعید شیخ سلیمانی

قالب وبلاگ