تبلیغات
مقالات دینی - احکام خمس(رهبری)
مقالات دینی
یا صاحب الزمان آماده ایم

س 904: یک سرویس ظروف منزل وجود دارد، آیا استفاده از بعضى از آنها براى عدم تعلّق خمس به آن کافى است؟

ج: معیار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نیاز به آن مطابق با شأن عرفى مناسب با انسان است، هرچند در طول سال از آن استفاده نشود.
نوشته شده در تاریخ شنبه 30 اردیبهشت 1391 توسط سعید شیخ سلیمانی

قالب وبلاگ